به وب سایت منطقه پنج شهرداری رشت خوش آمدید
کارکنان
 شهرام غنی زاده -  کارشناس خدمات شهر
 سید جعفر جمالی  - ناظر فضا سبز منطقه
 مهدی نژاد نجفی - کارشناس خدمات شهر
 محمدرضا صیحانی - کارشناس خدمات شهر
 مهدی حسین زاده - کارشناس خدمات شهر
 سید امین عبدالباقی
1395/08/22
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal