۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد
به وب سایت منطقه پنج شهرداری رشت خوش آمدید
عملیات تزریق محلول ضد عفونی به خودروهای لجستیکی جهت گند زدائی معابرسطح شهر رشت/ آتش نشانی رشت 1399/01/06
عملیات تزریق محلول ضد عفونی به خودروهای لجستیکی جهت گند زدائی معابرسطح شهر رشت/ آتش نشانی رشت
 <br />
<table width="500" cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" align="center">
     <tbody>
         <tr>
             <td>
             <div>&nbsp;</div>
             <div align="center"><img src="/dorsapax/userfiles/sub30/9-394.jpg" alt="" /></div>
             <div>&nbsp;</div>
             <div align="center"><img src="/dorsapax/userfiles/sub30/9---395.jpg" alt="" /></div>
             <div>&nbsp;</div>
             <div align="center"><img src="/dorsapax/userfiles/sub30/9-417.jpg" alt="" /></div>
             <div>&nbsp;</div>
             <div align="center"><img src="/dorsapax/userfiles/sub30/9-418.jpg" alt="" />&nbsp;</div>
             <div align="center"><img src="/dorsapax/userfiles/sub30/9--396.jpg" alt="" /></div>
             <div>&nbsp;</div>
             <div align="center"><img src="/dorsapax/userfiles/sub30/9--397.jpg" alt="" /></div>
             <div>&nbsp;</div>
             <div align="center"><img src="/dorsapax/userfiles/sub30/9--398.jpg" alt="" /></div>
             <div>&nbsp;</div>
             <div align="center"><img src="/dorsapax/userfiles/sub30/9--399.jpg" alt="" />&nbsp;</div>
             </td>
         </tr>
     </tbody>
</table>
تعداد بازدید: 349
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal