۱۴۰۳ پنج شنبه ۳۰ فروردين
به وب سایت منطقه پنج شهرداری رشت خوش آمدید
ماده 5
ماده 5

بررسي و تصويب طرح هاي تفضيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل به وسيله كميسيوني به رياست استاندار يا فرماندار كل و به عضويت رئيس انجمن شهرستان ( فعلا " شوراهاي اسلامي شهر جايگزين شده ) و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و هنر و آباداني و مسكن و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح انجام ميشود.

آن قسمت از نقشه هاي تفضيلي كه به تصويب انجمن شهر ( فعلا" شوراهاي اسلامي شهر جايگزين شده) برسد براي شهرداري لازم الاجرا خواهد بود. تغييرات نقشه هاي تفضيلي اگر در اساس طرح جامع شهري موءثر باشد بايد به تاءييد شوراي عالي شهرسازي برسد.

1394/08/16
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal