۱۴۰۲ سه شنبه ۱۵ اسفند
به وب سایت منطقه پنج شهرداری رشت خوش آمدید
بند 20 ماده 55

 بند 20 ماده 55 قانون شهرداري ها ( اصلاحي 27/11/1345 )

جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكني كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست ، شهرداري مكلف است از تاسيس كارخانه ها ، كارگاه ها ، گاراژهاي عمومي ، تعميرگاه ها و دكان ها و همچنين مركزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب هايي كه ايجاد مزاحمت و سروصدا كنند و يا توليد دود ويا عفونت ويا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايند و با نظارت و مراقبت در وضع دوكش هاي اماكن و كارخانه و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي كنداز آلوده شدن هوا شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد . 

تبصره :

شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف 10 روز اعتراض خود را به كميسيون مركب از 3 نفر كه ازطرف شوراي شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند . رأي كميسيون قطعي ولازم الاجرا است ، هر گاه رأي كميسيون مبني بر تائيد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع، اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري به وسيله مأمورين خود راساً اقدام خواهد نمود .

1394/08/16
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal