۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر
به وب سایت منطقه پنج شهرداری رشت خوش آمدید
خدمت مستمر:بازدید میدانی سرپرست منطقه 5 شهرداری رشت از پارک ابن سینا.دکتر ویسی ضمن بازدید از پارک ابن سینا به همراه معاونت عمرانی و امور زیربنایی ومعاونت خدمات شهری نسبت به  تجهیز .بهسازی و ایجاد فضای سبز. تجهیز تاب وسر سره خاک ریزی  آسفالت محدوده حاشیه پارک پیگیری موضوع پارک با ناظر عالی سیما ومنظر پیش بینی وپیگیری موضوع روشنائی .پایه چراغ و مبلمان را دراین بازدید از اهم موارد وخواستار پیگیری مجدانه شدند. 1401/03/04
خدمت مستمر:بازدید میدانی سرپرست منطقه 5 شهرداری رشت از پارک ابن سینا.دکتر ویسی ضمن بازدید از پارک ابن سینا به همراه معاونت عمرانی و امور زیربنایی ومعاونت خدمات شهری نسبت به تجهیز .بهسازی و ایجاد فضای سبز. تجهیز تاب وسر سره خاک ریزی آسفالت محدوده حاشیه پارک پیگیری موضوع پارک با ناظر عالی سیما ومنظر پیش بینی وپیگیری موضوع روشنائی .پایه چراغ و مبلمان را دراین بازدید از اهم موارد وخواستار پیگیری مجدانه شدند.
تعداد بازدید: 56
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal